Villkor

Uppdaterade 2015-03-10

Mälarvarvet AB, Stockholms äldsta varv, är ett komplett servicevarv för underhåll, reparationer och ombyggnader av alla typer av fartyg. Vi har två slipar som klarar 500 respektive 100 ton.